Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

22. října 2018, 22:54 | Firma Z + M Partner, spol. s.r.o. se v tomto roce stala příjemcem podpory pro realizaci projektu.

22. října 2018

„Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu“. Projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008253 je realizován v rámci OP VVV v souladu se specifickým cíle číslo 2. Veškeré aktivity projektu směřují ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencí především v oblasti demokratické kultury. Projekt bude ukončen v roce 2020, jeho výstupem budou volně přístupné vytvořené výukové programy.

Další informace naleznte zde.