Informační technologie

ICT infrastruktura, implementace a servis

Dodáváme jednotlivé ICT zařízení, ale díky dlouholetým zkušenostem zvládneme implementovat i ta nejsložitější komplexní řešení pro moderní síťovou a systémovou infrastrukturu. A řešit umíme i infrastrukturu koncových stanic. Ke všemu nabízenému poskytujeme záruční i pozáruční servis a provozní podporu.

Bezpečnost

Bezpečnost uložení elektronických dat, řízení přístupu k nim a jejich bezpečného přenosu.

Ochrana dat

Navrhujeme a dodáváme bezpečnostní řešení, která zajistí uložená elektronická data různou formou šifrování na úrovni celých disků, adresářů nebo dat použitých v elektronické komunikaci. Implementujeme antivirové, antimallwarové a antispamové systémy, které ochrání vaše data a prostředí proti napadení zvenku.

Instalujeme firewall řešení, která poskytují ochranu proti hackerským útokům a umožňují v reálném čase monitorovat a analyzovat datový provoz na hranici firmy. Dodáme a implementujeme vhodný systém řízení identit uživatelů, který umožní bezpečné a komfortní využívání aplikací, datových zdrojů a provozních prostředků dle přidělených rolí a interní bezpečností politiky.

Zabezpečení sítě

Využíváme různá systémová řešení včetně specializovaných zařízení, která ověřují přístup do firemní sítě, ale mohou dnes provádět i mnohem sofistikovanější činnosti, jako např. monitorovat síťový provoz a na základě zjištěných nestandardních aktivit bezpečnostně zasahovat.

Důležitým prvkem navazujícím na datové sítě jsou koncová zařízení (uživatelské stanice, servery, tablety atd.). I pro dodáváme bezpečnostní antivirový a antispyware software.

Dohled a správa

Rozsah služeb vyplývá z požadavků na funkcionalitu informačních a komunikačních technologií. Požadavky jsou rozpracovány do konkrétních měřitelných parametrů, které se promítnou do smlouvy o úrovni služeb (SLA – Service Level Agreement). Jejich plnění monitorujeme, vyhodnocujeme a reportujeme. Díky tomu můžeme garantovat efektivní a vždy spolehlivou správu komunikací.

Dohled datové sítě a řešení neočekávaných incidentů zajišťuje naše Dohledové a servisní centrum. Vyškolení operátoři kontrolují datovou komunikaci a případné nestandardní situaci proaktivně reportují na kontaktní místo zákazníka.

Správa, optimalizace a zálohování konfigurací

V rámci péče o komunikační a IT infrastrukturu provádíme pravidelné zálohování konfigurací jednotlivých prvků sítě. Správa a optimalizace konfigurací jsou nutné podmínky pro rychlou obnovu plné funkčnosti sítě.

Update a upgrade (maintenance SW)

V rámci údržby provádíme pravidelné aktualizace a inovace softwaru. Tím předcházíme bezpečnostním a funkčním incidentům.

Konzultace a poradenství

Audit GDPR

GDPR neboli General Data Protection Regulation je nařízení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise platné od 25. května 2018. GDPR bude přímo závazné pro jednotlivé členské země Evropské unie a nahradí směrnici 95/46/ES, která upravuje ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie. Toto nařízení stanoví mimo jiné i sankce za porušení svých pravidel, a to do výše 20 miliónů EUR nebo 4 % celosvětového obratu organizace.

Audit

Audit je kontrola GDPR compliance, tj. prověření, zda klient v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR či nikoliv.

Dotační management

Rádi vám pomůžeme získat prostředky z Evropské Unie na pokrytí vašich projektů a uskutečnění vašich plánů. Nabízíme komplexní služby projektového cyklu za účelem získání a bezproblémového čerpání dotací z Evropské unie. Jsme silným a zkušeným partnerem. Máme profesionální tým s mnohaletými zkušenostmi v čerpání dotací z Evropské Unie pro školy, státní správu, veřejný i soukromý sektor.

Řešení na míru s financováním 

Finanční leasing

Jedná se o zajímavou formu financování, kde nájemce dlouhodobě využívá zařízení bez nutnosti za zařízení okamžitě platit. K převodu vlastnických práv dochází po ukončení nájemní smlouvy.

Operativní leasing

Velmi výhodný způsob financování pro zákazníky, kteří upřednostňují kratší dobu pronájmu a nechtějí zařízení vlastnit. Po ukončení nájemní smlouvy může nájemce buď vrátit zařízení pronajímateli, nebo prodloužit nájemní smlouvu.