Chráněná dílna a náhradní plnění

Chráněná pracovní místa

Jsme zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP). V současné době zaměstnáváme přes 300 zdravotně postižených osob. Tito zaměstnanci jsou zapojeni do kompletní struktury společnosti. Celkový limit náhradního plnění naší společnosti přesahuje pro rok 2022 částku 205 mil. Kč.

Zákon a problematika náhradního plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.Q předchozího roku.

Výpočet náhradního plnění

ODBĚR VÝROBKŮ A SLUŽEB OD POSKYTOVATELŮ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Za každého nezaměstnaného zdravotně postiženého pracovníka je možný odběr výrobků a služeb od zaměstnatele uznaného na chráněnem trhu práce v režimu náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q předchozího roku.

Pro rok 2022 to je 259 329 za 1 nezaměstnaného OZP pracovníka.

V případě, že sami nezaměstnáváte OZP, jste povinni:


 1. Odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2021 za každého nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením

  2,5 x 37 047 = 92 617,5 / 1 nezaměstnaný OZP

  NEBO

 2. Odebrat výrobky a služby od společnosti poskytující Náhradní plnění a to za každého jednoho nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2021

  7 x 37 047 = 259 329 / 1 nezaměstnaný OZP

Upozornění!

Prováděcí vyhláška č. 518/2004 sb. v platném znění limituje odběratele v tom, kolik náhradního plnění může od dodavatele nakoupit. § 18 odstavec 2 určuje, že náhradní plnění nakoupené od jednoho dodavatele (přepočtené na „fiktivní“ osoby se zdravotním postižením) nesmí být vyšší, než kolik vykazuje v přepočteném stavu zdravotně postižených osob tento dodavatel v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Příklad:

Dodavatel zaměstnával v předchozím kalendářním čtvrtletí v přepočteném stavu 100 OZP, konkrétní odběratel si může tedy uplatnit náhradní plnění na u něj nakoupené zboží a služby do maximální výše 100 OZP, tedy v hodnotě 7 x 37 047 x 100 = 25 932 900 Kč

Kalkulačku pro výpočet
náhradního plnění naleznete zde:


 

V jakých oborech poskytujeme náhradní plnění?

 • Komplexní tisková řešení na míru
 • Renovace tonerových a inkoustových kazet, válcových jednotek a barvících pásek
 • Výroba a prodej kompatibilních tonerových a inkoustových kazet
 • Servis tiskových zařízení
 • Prodej a dodávky IT
 • Dotační management - administrace projektů Evropské unie
 • Digitalizace listinných dokumentů a vytěžování dat
 • Ochranné pracovní pomůcky a zabezpečovací zařízení
 • BOZP a PO
 • Vybavení kanceláří papírenskými potřebami, drogerií a nábytkem
 • Adresná a neadresná distribuce
 • Reklamní a propagační služby
 • Revizní činnost
 • Spotřební materiál BOZP a bezpečnostní značení


Náhradní plnění poskytujeme vždy na základě vzájemné dohody, takzvanou předběžnou rezervací.

Na zboží a služby fakturované firmou Z+M Partner spol. s r. o. a Z+M Logistics spol. s r.o. se automaticky nevztahuje plnění dle par. 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb. Náhradní plnění bude na základě Vaší žádosti a po následném schválení z naší strany vloženo do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení, a to  v souladu s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1.10.2017.

 V případě podrobnějších informací se obraťte na naše obchodní oddělení

Potvrzení o náhradním plnění

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

Od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portálu MPSV ČR, kde jsou průběžně aktualizována data za  naše společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., Z + M Logistics, spol. s r.o. a AB plus CZ s.r.o. a to za jednotlivá čtvrtletí.

Od února 2018 je odběratelům k dispozici portál ENP MPSV, kde si mohou zkontrolovat všechny své faktury od všech dodavatelů v režimu náhradního plnění.