Školství a dotační management

Omnneo

Naše společnost je výrobcem speciálních školních pomůcek. Pod značkou Omnneo již 5 let vyrábí a dodává několik typů zařízení. K těm nejvýznamnějším patří jazykové laboratoře v několika modelových řadách a interaktivní mobilní zařízení sweetbox.

Hlavní charakteristiky značky Omnneo:

 1. Vymyšleno a vyrobeno v České republice
 2. Minimálně 3letá záruka se servisem u zákazníka
 3. Více než 250 umístěných zařízení Omnneo v hodnotě přesahující 35 miliónu na českých školách za poslední 4 roky
 4. Zařízení jsou vyráběna v chráněné dílně a je tudíž možno fakturovat vše v režimu náhradního plnění
 5. Akreditovaná školení MŠMT ke všem výrobkům

Kompletní řadu výrobků Omnneo včetně referencí naleznete zde: www.omnneo.cz


Firma Z + M Partner, spol. s.r.o. se v tomto roce stala příjemcem podpory pro realizaci projektu „Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu“. Projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008253 je realizován v rámci OP VVV v souladu se specifickým cíle číslo 2. Veškeré aktivity projektu směřují ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencí především v oblasti demokratické kultury. Projekt bude ukončen v roce 2020, jeho výstupem budou volně přístupné vytvořené výukové programy.


Kontakt na produktové manažery Omnneo:


img_5315a.jpg

Dotace EU

Naše služby

Rádi vám pomůžeme získat prostředky z Evropské unie na pokrytí vašich projektů a uskutečnění vašich plánů. Nabízíme komplexní služby projektového cyklu pro získání a bezproblémové čerpání dotací z Evropské unie. Jsme silným a zkušeným partnerem. Máme profesionální tým s mnohaletými zkušenostmi v čerpání dotací pro školy, státní správu, veřejný i soukromý sektor.

Kontakty

Ing. Tomáš Krenželok

Vystudoval obor Eurospráva na VŠB – EKF. 2 roky zkušeností se zpracováním dotačních projektů ze strukturálních fondů EU. Působil jako hlavní koordinátor projektu pro Zemědělskou společnost s.r.o., Starobělský pivovar a. s. Podílel se na zpracování projektů v rámci energetických úspor pro Městskou nemocnici Ostrava – Fifejdy nebo výstavbu sportovního areálu Pumptrack v obci Staříč. Specializace na operační programy OPPIK, IROP, OPZ. Zkušenosti s projektovým managementem a zpracováním studií proveditelnosti, podnikatelských záměrů, CBA, finančních analýz a dalších.


Jak vše probíhá

1. Osobní schůzka
- Identifikujeme vaše potřeby
- Vytipujeme vhodné dotační projekty
- Na přání sestavíme víceletý harmonogram čerpání

2. Příprava žádosti
- Upřesníme záměr projektu
- Předáme si nezbytně nutné podklady
- Žádost včetně příloh zpracujeme, zkompletujeme a připravíme k podpisu

3. Schválení dotace
- V rámci přípravy projektu obdržíte podrobný harmonogram
- Navrhneme procesní postupy, které budou odpovídat zvyklostem vaší organizace
- Zajistíme veškeré kroky nutné pro uzavření právního aktu s poskytovatelem dotace

4. Realizace projektu
- Věcná realizace je na vás
- Vše ostatní zajistíme my (administraci projektu, změnové řízení, realizaci výběrových řízení...)

5. Úspěšné zakončení projektu
- Zajistíme veškeré kroky pro administrativní ukončení projektu
- U dlouhodobých projektů vyžadujících udržitelnost připravíme vše nezbytné

Projektový management je možno realizovat v režimu Náhradního plnění, jehož jsme přímým poskytovatelem. Více informací naleznete v sekci Chráněná dílna.

Společnost Z+M Partner, spol. s r.o. je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Neváhejte a kontaktujte náš zkušený kvalifikovaný tým!

Aktuální výzvy

Pro kompletní seznam výzev a informaci o připravovaných výzvách kontaktujte prosím naše projektové manažery.

Reference

V čem jsme lepší než konkurence?

 1. Neseme veškerá rizika – platba pouze v případě schválení dotace a její akceptace žadatelem, máme pojištění odpovědnosti za škodu.
 2. Zpracováváme jen tolik žádostí, kolik jsme schopni připravit v odpovídající kvalitě.
 3. Klademe důraz na přípravnou fázi projektu – nejde nám pouze o schválení žádosti, ale i o její bezproblémovou realizovatelnost.
 4. Máme projektové manažery s bohatými zkušenostmi ve veřejném i soukromém sektoru.
 5. Nabízíme možnost uplatnění náhradního plnění.

Naši spokojení zákazníci

V současné době jsme pomohli k dotacím téměř 150 školám v celé České republice. Kompletní seznam naleznete zde.

Namátkově vybíráme:

Základní škola Červená voda
Základní škola Fryšták
Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží 49, Havířov-Město
ZŠ Marie Kudeříkové, Havířov
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p.o.
Základní škola a Mateřská škola U studny, Karviná
Základní škola Ostravice
Základní škola Raškovice
Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí
Základní škola a Mateřská škola Sudice
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.

Kontakty

Ing. Tomáš Krenželok


Vystudoval obor Eurospráva na VŠB – EKF. 2 roky zkušeností se zpracováním dotačních projektů ze strukturálních fondů EU. Působil jako hlavní koordinátor projektu pro Zemědělskou společnost s.r.o., Starobělský pivovar a. s. Podílel se na zpracování projektů v rámci energetických úspor pro Městskou nemocnici Ostrava – Fifejdy nebo výstavbu sportovního areálu Pumptrack v obci Staříč. Specializace na operační programy OPPIK, IROP, OPZ. Zkušenosti s projektovým managementem a zpracováním studií proveditelnosti, podnikatelských záměrů, CBA, finančních analýz a dalších.


Vzdělávací středisko akreditované MŠMT

Naše dceřinná společnost Z+M Partner je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Naše desatero:

 1. Zkušenosti s organizací a realizací kurzů od roku 2013
 2. Vstřícná komunikace a rychlé vyřešení požadavků klienta
 3. Akreditovaná školení DVPP
 4. Zpětná vazba se všemi klienty díky hodnocení kurzů
 5. Široká nabídka školení od začátečníků pro pokročilé
 6. Individuální přístup díky našim obchodním zástupcům
 7. Možnost školení po celé ČR
 8. Stabilní tým profesionálních lektorů
 9. Moderní technické zázemí
 10. Kurzy a semináře na míru

Kurzy DVPP

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme tyto vzdělávací programy:

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 7554/2015-1-392
1. Pedagog a základní práce s interaktivní tabulí
2. Pedagog a pokročilá práce s interaktivní tabulí
3. Pedagog a základní práce s tabletem

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 29382/2014-1-860
1. Pedagog a digitální jazyková laboratoř
2. Pedagog a pokročilá práce digitální jazykovou laboratoří

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 27680/2015-1-804
1. MS Excel pro začátečníky
2. MS Excel pro mírně pokročilé
3. MS Word pro začátečníky
4. MS Word pro pokročilé
5. MS PowerPoint pro začátečníky
6. MS PowerPoint pro pokročilé
7. MS Outlook
8. Internet I.
9. Internet II.
10. Bezpečný internet
11. Pedagog a notebook nebo netbook
12. Využití ICT techniky k přípravě vzdělávacích materiálů
13. Praktické využití on-line aplikací a freeware ve výuce humanitních předmětů
14. Praktické využití on-line aplikací a freeware ve výuce humanitních předmětů SŠ
15. Praktické využití online aplikací a freeware ve výuce přírodovědných předmětů
16. Praktické využití online aplikací a freeware ve výuce přírodovědných předmětů
17. Praktické využití on-line aplikací a freeware ve výuce cizích jazyků na
18. Praktické využití on-line aplikací a freeware ve výuce cizích jazyků na
19. Využití MS Office365
20. Využití cloud computingu
21. Adobe Acrobat
22. Adobe Photoshop
23. Zoner Photo Studio
24. AutoCAD
25. CorelDRAW
26. Využití Moodle ve škole
27. Efektivní výuka metodou projektového vyučování na
28. Efektivní výuka metodou projektového vyučování na
29. Asertivita v pedagogické praxi
30. Prevence burn-out syndromu v pedagogické praxi
31. Zvládání stresu v pedagogické praxi
32. Rozvoj emoční inteligence u pedagogů
33. Rozvoj kreativního myšlení pedagoga
34. Plánování a organizace práce pedagoga
35. Uplatnění brainstormingu v pedagogické praxi
36. Podpora týmové práce žáků ve výuce
37. Metodika výuky všeobecně vzdělávacích předmětů
38. Metodika výuky odborných předmětů
39. Metodika výuky odborného výcviku
40. MS Excel pro pokročilé
41. Anglický jazyk A1 - 46 VH
42. Anglický jazyk A1 - 90 VH
43. Anglický jazyk A2 - 46 VH
44. Anglický jazyk A2 - 90 VH
45. Anglický jazyk B1 - 46 VH
46. Anglický jazyk B1 - 90 VH
47. Německý jazyk A1 - 46 VH
48. Německý jazyk A1 - 90
49. Německý jazyk A2 - 46 VH
50. Německý jazyk A2 - 90 VH
51. Německý jazyk B1 - 46 VH
52. Německý jazyk B1 - 90 VH
53. Německý jazyk B2 - 46 VH
54. Německý jazyk B2 - 90 VH

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 25412/2016-2-813
1. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ
2. Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 6504/2017-2-510
1. Čtenářská gramotnost na
2. Matematická gramotnost na
3. Vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
4. Podpůrná opatření v kontextu společného vzdělávání pro žáky na

Programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT - 773/2018-2-189
1. Čtenářská pregramotnost v
2. Matematická pregramotnost v
3. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
4. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 40 VH
5. Podpůrná opatření v kontextu společného vzdělávání pro žáky na ZŠ – 16 VH
6. Využití přírodní zahrady k plnohodnotné výuce na 1. stupni
7. Využití přírodní zahrady k plnohodnotné výuce na 2. stupni
8. Využití přírodní zahrady ve výchovně-vzdělávacím procesu v

Šablony DVPP

Nabídka seminářů akreditovaných v systému DVPP, které lze financovat z dotace OP VVV, tzv. Šablony – Podpora škol formou pro jektů zjednodušeného vykazování. Semináře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony DVPP.

ŠABLONY PRO MŠ

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 16 vyučovacích hodin

a) Čtenářská pregramotnost

 • Čtenářská pregramotnost v

b) Matematická pregramotnost

 • Matematická pregramotnost v

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v v rozsahu 24 vyučovacích hodin

 • Vzdělávání dvouletých dětí v

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v

 • Zajistíme z řad našich lektorů odborníky pro vámi požadovaná témata.

ŠABLONY PRO ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 16 vyučovacích hodin
a) Čtenářská gramotnost

 • Čtenářská gramotnost na
 • Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ

b) Matematická gramotnost

 • Matematická gramotnost na
 • Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ

e) Inkluze

 • Podpůrná opatření v kontextu společného vzdělávání pro žáky ZŠ
 • Problematika inkluzivního vzdělávání v běžné ZŠ

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků formou aktivního sociálního učení
 • Komunikační dovednosti učitele aneb „jak na to“

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu min. 8 vyučovacích hodin pro celý pedagogický sbor

 • Využití muzikoterapie ve výuce žáků se zdravotním postižením v prostředí společného vzdělávání na
 • Využití dramaterapie ve výuce žáků se zdravotním postižením v prostředí společného vzdělávání na
 • Využití arteterapie ve výuce žáků se zdravotním postižením v prostředí společného vzdělávání na
 • Využití speciálních pomůcek pro žáky se SVP v návaznosti na nabídku trhu
 • Vzdělávání a intervence u žáků s poruchou autistického spektra s LMP, úloha asistenta pedagoga
 • Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra v období puberty a adolescence, intervence nežádoucího chování
 • Vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem
 • Základní problematika inkluzivního vzdělávání v běžné ZŠ
 • Komunikace a spolupráce s rodiči – co máme společného?
 • Individuální přístup k žákům – kdy jste naposledy seděli v lavicích?
 • Motivace a objektivní hodnocení – sbírají žáci známky?
 • Herní činnosti ve výchově a výuce – co na to Komenský?
 • Emoční inteligence učitele – je důležité IQ nebo EQ?

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v

 • Zajistíme z řad našich lektorů odborníky pro vámi požadovaná témata.


JAZYKOVÉ KURZY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

II/2.2 c Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 32 hodin

 • Anglický jazyk A1
 • Anglický jazyk A2
 • Anglický jazyk B1
 • Lingvodidaktický kurz pro kvalifikované učitele anglického jazyka
 • Německý jazyk A1
 • Německý jazyk A2
 • Německý jazyk B1
 • Německý jazyk B2
 • Lingvodidaktický kurz pro kvalifikované učitele německého jazyka

II/2.6 c Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 80 hodin

 • Anglický jazyk A1
 • Anglický jazyk A2
 • Lingvodidaktický kurz pro kvalifikované učitele anglického jazyka
 • Německý jazyk A1
 • Německý jazyk A2
 • Německý jazyk B1
 • Německý jazyk B2
 • Lingvodidaktický kurz pro kvalifikované učitele německého jazyka

Reference

ŠKOLENÍ ŠABLONY

Přehled škol, kde Z+M Partner realizoval školení a odborné semináře v projektu ŠABLONY:

ZŠ Dolní Lhota, příspěvková organizace
MŠ Ostrava – Bartovice, příspěvková organizace
a MŠ Václavovice, příspěvková organizace
a s polským jazykem vyučovacím Orlová – Lutyně, příspěvková organizace
a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace
a MŠ Janovice, příspěvková organizace
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská
a MŠ Hlučín – Bobrovníky, příspěvková organizace
MŠ Dolní Lhota, příspěvková organizace

ŠKOLENÍ

Přehled škol, kde Z+M Partner realizoval školení v letech 2013 – 2017:

a MŠ Pržno, Na Jízdárně Ostrava, a Hodslavice, M. Horákové Hradec Králové,
MŠ Pohádka Frýdek Místek, Kamarád Příbor, a U lesa Karviná, a Hranice, F. Formana Ostrava, Trojlístek Praha 4, Zvonkova Praha 10, Ostrava – Nová Bělá, a Havířov – Šumbark, a Štíty, Slavičín – Malé Pole, Slavičín – Vláry, Hlubočky, Bělotín, Fakultní a Olomouc, a Raškovice, a Loučná nad Desnou, a Ropice, Zubří, Bezměrov, a Darkovičky, Bajkalská Praha, Horní Cerekev, Klíček Karviná, Mukařov, Kojetín, Modřice, a Borovského Karviná, Lechowiczova Ostrava, Moravský Beroun, Vladivostocká Praha, Studénka, Neratovice, F. Hrubína Havířov, Břest, a Těrlicko, a Vřesovice, a Uherské Hradiště, Velké Přílepy, Dubňany, Poděbrady, Mladá Boleslav, Peroutkova Brno, Drnovice, Chmelová Praha 10, Široký Brod – Mikulovice, Nový Hrozenkov, Nádražní Kyjov, Opočno, Tolstého Praha, Adam Havířov – autistické centrum, Bajkalská Praha, Šenov, Milovice, Dolní Němčí, a Skřípov, SŠGOS Frýdek – Místek, Stratov, Šumavská Praha, Branka u Opavy, a Větřkovice, Na Sychrově Praha 10, Zámostní Ostrava, Lipůvka, Gymnázium Studentská Havířov, Kostka Vsetín, Lískovecká Frýdek – Místek, a Janovice, SŠT Opava, E. Krásnohorské Frýdek – Místek, Lanškroun, Cihelní Bruntál, Moravská Třebová, 1. Máje Frýdek – Místek, Církevní škola Zlín, Červená Voda, Doubrava, Mozartova Olomouc, J. Wericha Praha 6, U obory Praha 10, Stupno Břasy, gen. Janka Ostrava, Jarošova Havířov, Dolní Bečva, Prameny Karviná, Dětmarovice, E. Zátopka Zlín, Purkyňova Frýdlant, Gymnázium O. Březiny Telč, Ostravice, Sázavská Praha 2, Masarova Brno, Bělotín, Česká Ves, Rýmařov, Gorkého Havířov, Československé armády Frýdek – Místek, SOŠTŽ Třinec, Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, Englišova Opava, Kojetín

Kontakty

Bc. Petr Cigánek

Projektový manažer Šablony

Naše projekty

Název projektu: Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008253

Cílem projektu je prostřednictvím fungujícího žákovského/studentského parlamentu, jako jednoho z nejefektivnějších nástrojů pro zažívání participativní demokracie přímo v prostředí školy, rozvíjet u žáků/studentů kompetence pro demokrat. kulturu. Cíle bude dosaženo vytvořením vzdělávacích programů pro pedagog. pracovníky a SŠ, pro žáky ZŠ/studenty a jejich následným pilotním ověřením v praxi. Cílovou skupinou jsou zástupci spolupracujících subjektů - cca 12 zapojených škol.

V rámci projektu vznikne 6 vzdělávacích programů, součástí každého programu je e-learning.

Vzdělávací programy:

1. Implementace žákovského/studentského parlamentu do života školy - modul je určen pro pedagogické a vedoucí pedagogické pracovníky škol pro získání základních informací o fungování školního parlamentu

2. Modul pro koordinátory žákovského parlamentu na ZŠ - modul pro pedagoga, který se chce stát koordinátorem žákovského parlamentu

3. Modul pro koordinátory studentského parlamentu na SŠ - modul pro pedagoga, který se chce stát koordinátorem studentského parlamentu

4. Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí prodemokratickou kulturu - modul určený přímo pro žáky základní školy, kteří se stanou členy parlamentu nebo mají zájem dozvědět se o jeho fungování

5. parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí prodemokratickou kulturu - modul určený pro studenty středních škol, kteří se stanou členy parlamentu nebo mají zájem dozvědět se o jeho fungování

6. Demokratická výchova pro žáky se SVP - modul pro žáky základní školy uzpůsobený jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Přejít na e-learning aplikaci

Ceník vybraných produktů pro r.2021